Kappes&Co-Eindrücke zum Hören und Schauen -

aus dem Proberaum, dem Studio oder von der Bühne.

Musik

Stehparty op däm Kölner Ring

Nubbel

Virus Karnevalus

Mer han en Ühl em Jaade

Mer han e Schloss

Elfriede

Wo do bes

Männer vum Dom

Männer sin och nor Minsche

De Schötze St. Hubertus